دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی
/center


دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام گل بگو گل بشنو...شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست بر درش برگ گلی میکوبم روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه ی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه ی دوست کجاست...

تبلیغ ژیان در سال 1349:

ادامه مطلب هم جالبه حتما بخون.لبخندقلب


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ توسط میگ میگ نظرات ()

 

 

سعی کن از حال نری!!!!!!!!!!!!!!!

اگر دوست داری شب خوابت نبره رو ادامه ی مطلب کلیک کن.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ توسط میگ میگ نظرات ()

نظرسنجی :  درباره ی این3 دوست مون هم نظربدید....خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir(اینا بچه های گروه

سروده دانشگاه هستن  خواستن یه اجرای زنده دراین پست برای شماداشته باشند!!!!) 

1- خانم عفت رحمانی

2- آقای محمد محسنی

3- آقای محمد کاظمی 

 

نوشته شده در چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ توسط همکلاسی نظرات ()

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

برای خرید کتاب مورد علاقتون در این قسمت ثبت نام کنید...

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

نوشته شده در چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()

خانم ها وآقایونی که برای رفتن به گردش برنامه دارید لطف کنید نظرات  وهماهنگی ها و اعلام آمادگیتون رودراین پست قرار دهید...با تشکر...

نوشته شده در دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ توسط سارا نظرات ()

سلام......... بی حرف اضافه ٣ دوست دیگرمون رامعرفی میکنیم ..اینبار نظرتون روراجع به این دوستان بگید.

١-خانم سحربندسی

٢- خانم موناسرخه

٣-آقای مهرداد جاویدی

نوشته شده در دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ توسط همکلاسی نظرات ()

تست خودشناسی برای زندگی مشترک

دوستان عزیزهنگام پاسخ دادن به این سوالات اولین فکری که به ذهنتان میرسد

رادرنظربگیرید...........

١- به نظرشما بهترین شیوه برای اینکه اطمینان یابید که

طرف مقابلتان کاملا برازنده ی شماست ؛چیست؟

1-اینکه خواسته هاوعلایقتان درزندگی عینا مثل هم باشد

2-این که شمادراین ارتباط همیشه شادوراضی باشید وهیچ اختلاف نظرو

مشکلی بینتان وجودنداشته باشد.

3- این که به اتفاق هم بامشکلات مواجه شویدومبارزه کنید وروز به روز

بیشتربه هم نزدیک شوید.

4-این که والدین وخانوادتان اوراتایید کنند.

٢-به نظرشمازوج هاازچه طریق می توانند مشکلات و

مسائل زندگی مشترکشان رابه بهترین نحو حل کنند؟

1-این که ابتدامشخص کنند کدامشان دراشتباه است وحق باکدام یک میباشد.

2-حتی درصورت ناراحتی ونارضایتی شدیدبایستی مدام وهمواره درمورد

مسائل باهم صحبت وتبادل نظرکنند

3-مسائل رارها کرده واجازه دهند تااوضاع خودبه خودبهبود یابد.

4-تمام حواس وتوجه خودرابر روی مشکلات متمرکزکنندوگوش دل وجان به

حرف هاوپیشنهادهای یکدیگر بدهند.

3- واژه ماه عسل مرحله ای اززندگی زوج هامحسوب میشودکه:

1-باعث میشود زوج هااطمینان پیداکنند که همسرشان کاملا برازنده ومناسب

حال آنهااست.

2-فرصتی دراختیارزوج هاقرار میدهدتادریابندکه آینده زندگی مشترکشان به چه

شکلی  پیش خواهدآمد.

3-تاحدی مسخره وبچه گانه است وزوج هانمی توانند درآن دوره زندگی طبیعی

شان راادامه دهند.

4-اگرواقعاهمسرشان  نیمه ی گمشده وبرازنده  شان باشد این دوره میتواند

تاابدادامه پیداکند...

4-درزندگی مشترک زوج ها ممکن است تفاوت ها اختلاف

نظرها قدعلم کنند.اینها:

1-نمایانگروعلامتی دال براین حقیقت است که باید تغییروتحولاتی درهمسرتان

به وجودآورید

2-دلایل وعللی هستند که باعث میشوند گذشت وسازش رابه یکدیگر نشان دهیدودرجهت بهبودارتباطتان بکوشید.

3-به منزله علایم هشداردهنده ای است که ثابت میکند که همسرتان به دردتان نمی خورد.

4-به منزله علایم هشداردهنده ای است که به زوج ها میگوید:زمان آن فرارسیده که چیزهای جدیدی فرابگیریدوبه مرحله رشد وشکوفایی برسید

5- زوج هایی که همیشه رضایت خاطروخشنودی وشادی

شان رابایکدیگر قسمت میکنندبازوج هایی متفاوت هستند

که دائماابراز ناراحتی ونارضایتی میکنندودلشان باهم

نیست ,به نظرشماتفاوت اصلی آنهادرچیست؟

1-زوج های گروه اول ,هرگزعصبانی نمی شوند,جروبحث راه نمی اندازندو

همواره خونسردی خودراحفظ میکنندوخویشتن دارهستند.

2-زوج های گروه اول به خراب شدن اوضاع دامن نمی زنندودرواقع در

زندگی شان موش نمی دوانند.

3- زوج های گروه اول مشکلات و اختلاف نظرهای کمتری دارند درنتیجه بهتر

میتوانند که یک دیگر برسند واززندگی واقعی لذت ببرند .

4-زوج های گروه اول برای رفع مسائل زندگی ازراه کارهای بهتروتدابیر زیرکانه برخوردارند.


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

خدایا آتش مقدس شک را

آن چنان در من بیفروز

تا همه یقین هایی را که در من نقش کرده اند بسوزد

وآنگاه از پس توده ی این خاکستر

لبخند مهراوه بر لبهای صبح یقینی

شسته از هر غبار طلوع کند

خدایا

به هرکس دوست میداری بیاموز

که عشق اززندگی کردن بهتر است

و به هرکس که بیشتر دوستش میداری بچشان

که دوست داشتن از عشق برتر است !

 

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

* * *

 

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه میشود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

* * *

 

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است.وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است.وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم.

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

* * *
در نهان، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند، و در آشکارا
از آنانی که دوستمان دارند غافلیم. شاید این است دلیل تنهایی ما...

                               دکتر شریعتی...

 

نوشته شده در دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()

 آیا میدانید؟

آیامیدانید...خودکشی دومین عامل مرگ دردانشجویان است.(درایران)

آیامیدانید...روزتولدشمامقارن باتولد دست کم ٩ میلیون

نفردرجهان است..

آیامیدانید...شانس شبیه  بودن ٢اثرانگشت ١به ۶۴

میلیارداست.

آیامیدانید...٧٢ درصدازمردم مالی درآمدی کم تراز١ دلاردرروزدارند.

آیامیدانید...٨٠درصدمیلیونرهای جهان ماشین های دسته دوم سوارمیشوند.

آیامیدانید ...اولین مردمان جهان که عطررابرای خوش بو

ساختن خود ساختند ایرانیان بودند.

آیامیدانید... در١سانتی مترازپوست شما ١٢مترعصب و۴

متر رگ ومویرگ وجوددارد.

آیامیدانید...٩٨درصدخیارآب است

آیامیدانید... جویدن آدامس درهنگام  پوست گرفتن پیاز از

اشک ریختن شما جلوگیری میکند.

آیامیدانید... ضریب هوشی یک انسان متوسط بین ٨۵تا ١٠۵ است.

آیامیدانید ...باهوش ترین زن دنیا  ۵ فوق لیسانس دارد

وضریب هوشی او ٢٠٠ است درحال حاضربه دنبال کاراست!!

آیامیدانید..درایران چندنفر هم

نام شماوجوددارد؟برای پاسخ این سوال برروی ادامه مطلب کلیک بفرمایید؟


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()

دالائی لاما پیشنهاد می کند که این مطلب را بدون توجه به قضاوتی که در مورد آن می کنید، بخوانید و سپس به پاسخها و نتایج بیندیشید.در دادن جوابها صادق باشید .
ذهن شبیه یک چترنجات بخش عمل می کند، زمانی که آنرا آزاد بگذارید به بهترین نحو عمل می کند.بنابراین جوابی که در ابتدا از ذهن باز شما عبور می کند بهترین خواهد بود.
سعی نکنید به دنبال راهی برای فریب خویش باشید تنها صادق باشید همین.

سوال:

نام 5 حیوان زیر را براساس اولویت خویش به ترتیب یادداشت کنید :
گاو  .  ببر   .   گوسفند    اسب   .   خوک

برای دیدن پاسخ به ادامه ی مطلب بروید...


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ توسط سارا نظرات ()

                                                      به نام او که زوج آفرید

سلام همکلاسی های عزیز

با اجازه از بزرگتر های وبلاگ به خصوص حمید تصمیم گرفتم هر چند وقت یک بار با معرفی یک کتاب جدید و جالب در زمینه ی ایمنی در خدمت شما باشم. امیدوارم مورد توجه واقع شود.

برای مشاهده ی معرفی اولین کتاب روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ توسط نظرات ()

سلام ....راجع به دوستان زیر چه طورفکر

میکنید؟

١-خانم زهرانیکونژاد

٢- آقای محمدرضاپاشاپور

٣- آقای حمید حسن زاده

نوشته شده در شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ توسط همکلاسی نظرات ()

 

نیمه شعبان سالروز میلاد برترین موجود عالم امکان حضرت بقیّة الله،

 

ادرکنی

یک سوال :

پیروزی حضرت مهدی بر سلاحهای مخرب و اتمی چگونه میسر است ؟ به تعبیر دیگر ، آن حضرت در برابر این سلاحهای مخوف و خطرناک چگونه مانند جدش با شمشیر قیام خواهد کرد ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ توسط نظرات ()

 داستان کوتاه ..................................

داستان درباره ی یک کوهنورد است که می خواست از بلندترین کوه ها بالا برود.اوپس از سال ها اماده سازی ماجراجویی خود را اغاز کرد.
ولی از انجا که افتخار کار را فقط برای خود می خواست تصمیم گرفت به تنهایی از کوه بالا برود.شب ،بلندی های کوه را در برگرفته بود و مرد هیچ چیز را نمی دید. همه چیز سیاه بود اصلا دید نداشت ابر روی ماه و ستاره ها را پوشانده بود
همان طور که از کوه بالا می رفت پایش لیز خورد.در حالا که به سرعت سقوط می کرداز کوه پرت شد.در حال سقوط فقط لکه های سیاهی مقابل
چشمانش می دیدو احساس وحشتناک مکیده شدن به وسیله ی قوه جاذبه او را در خود می گرفت.
همچنان سقوط می کرد ، در ان لحظات تمام رویداد های خوب و بد زندگییش به یادش امد.اکنون فکر می کرد مرگ چقدر به وی نزدیک است.
ناگهان احساس کرد طناب دور کمرش محکم شدودر میان اسمان و زمین معلق ماند.در این لحظه سکون چاره ای برایش نماند جز انکه فریاد بزند
خدایا کمکم کن
ناگهان صدای پرطنینی از اسمان شنیده شد:
چه می خواهی.
-ای خدا نجاتم بده
واقعا باور داری که می توانم نجاتت دهم
-البته که باور دارم
اگر باور داری طنابی که به دور کمرت بسته است پاره کن
یک لحظه سکوت....ومرد تصمیم گرفت با تمام نیرو طناب را بچسبد.
گروه نجات می گویند که روز بعد یک کوهنورد یخ زده را مرده پیدا کردند.بدنش از طناب اویزان بود وبادستهایش محکم طناب را گرفته بود در حالی که او فقط یک متر از زمین فاصله داشت.

نتیجه : واقعا چقدر به خدا اعتماد داریم ؟ 

نوشته شده در شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ توسط نظرات ()

*  دنیا رو بد ساخته اند کسی را که دوست داری تو را دوست ندارد ، کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نداری ، کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و ایین هرگز به هم نمی رسید ، این رنج است و زندگی یعنی این . ( دکتر علی شریعتی )

*  ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم( ارد بزرگ )

*  خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم .  ( شاتو بریان )

*  هم رنگ دیگران شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است . ( اُرد بزرگ )
نوشته شده در شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ توسط نظرات ()

پست ۵۶:گروه ورزشی                               sport gorup

دوستان سلام.پیشاپیش ولادت منجی یگانه عالم ححضرت صاحب الزمان (عج) را تبریک می گوییم.بخاطر نتایج ضعیف کاروان اعضامی ایران به المپیک2008 از صحبت کردن راجب به المپیک معذوریم.

اما لیگ برتر فوتبال در هفته دوم شاهد شکست آبی پوشان پایتخت در رشت و برد سرخ پوشان در تهران بود.اما نتایج هفته دوم:

تاریخ
بازی
 
تاریخ
بازی
05/19
پگاه 1 - 0 استقلال
  05/19
راه آهن 0 - 0 مقاومت سپاسی
05/19
پیکان 1 - 2 ذوب آهن
  05/19
مس کرمان 4 - 0 استقلال اهواز
05/19
ابومسلم 1 - 0 صبا باتری
  05/19
سپاهان - پیام مشهد
05/19
برق 3 - 0 ملوان
  05/19
فولاد خوزستان - سایپا
05/19
پرسپولیس 3 - 1 پاس همدان
   

برای مشاهده جدول لیگ روی ادامه مطلب کلیک کنید

ترین های هفته دوم لیگ:
 

بدترین‌ها

 

 

بهترین‌ها

 

 
 

خط حمله

:

ملوان, صبا باتری, استقلال اهواز, مقاومت سپاسی, راه آهن, استقلال [بدون گل زده

]

 

خط حمله

:

مس کرمان [4 گل زده

]

 

خط دفاع

:

استقلال اهواز [4 گل خورده

]

خط دفاع

:

پگاه, برق, ابومسلم, مس کرمان, مقاومت سپاسی, راه آهن [بدون گل خورده

]

اخلاق

:

پگاه, پاس همدان, پرسپولیس, ملوان, برق, صبا باتری, ابومسلم, استقلال اهواز, مس کرمان, ذوب آهن, پیکان, مقاومت سپاسی, راه آهن, استقلال [بدون کارت

]

اخلاق

:

پگاه, پاس همدان, پرسپولیس, ملوان, برق, صبا باتری, ابومسلم, استقلال اهواز, مس کرمان, ذوب آهن, پیکان, مقاومت سپاسی, راه آهن, استقلال [بدون کارت

]

سقوط در جدول

:

شیرین فراز, صنعت نفت, استقلال اهواز [ رتبه تنزل

]

صعود در جدول

:

ابومسلم, مس کرمان [9 رتبه ارتقاء

]

برنامه بازی های هفته سوم:

یک شنبه ۲۷/ ۵/۸۷
ملوان- پرسپولیس، ساعت ،۱۷ورزشگاه تختى انزلى

سایپا- پیکان، ساعت ۱۷ و۳۰ دقیقه، ورزشگاه انقلاب کرج

پاس همدان- ابومسلم، ساعت ۱۷ و۳۰ دقیقه، ورزشگاه قدس همدان

پیام مشهد- فولاد خوزستان، ساعت ۱۷ و۳۰ دقیقه ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
ذوب آهن اصفهان- پگاه گیلان، ساعت ۱۷ و۳۰ دقیقه، ورزشگاه آهن فولادشهر
مقاومت سپاسى- مس کرمان، ساعت ۱۷ و۳۰ دقیقه، ورزشگاه حافظیه شیراز

صباباترى- برق شیراز، ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه، ورزشگاه یادگار قم،
استقلال اهواز- راه آهن، ساعت ۱۹ و۱۵ دقیقه ورزشگاه تختى اهواز
استقلال تهران- سپاهان، ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه، ورزشگاه آزادى تهران

مسابقه پیش بینی:

مسابقه این هفته پیش بینی دو بازی پیروزی-ملوان و استقلال-سپاهان تا قبل از بازی پیروزی- ملوان می باشد که به برندگان بدون قرعه جایزه داده می شود.برای شرکت پیش بینی خود را در قسمت نظرات قرار دهید.

حرفهای پشت پرده :

گفته میشه ممانعت برای شرکت کردن حسین رضازاده قهرمان جهان در المپیک مسائل سیاسی بوده. به گفته منبع موسخی رضازاده در عکس های تبلیغاتی محصولات شرکت های امریکایی در دبی شرکت کرده بود.به همین دلیل کمیته ملی المپیک به بهانه حفظ سلامتی رضازاده این ورزشکار را از شرکت در المپیک2008پکن منع کرد.

کاریکاتور ورزشی:

                                                                  باتشکر محمد


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ توسط محمدحسین نظرات ()

بچه ها امروز (25 / 5 ) تولد علیرضا درختی معروف به گوگولیه

علیرضا جون تولدت مبارکـــــــــــــــــــــــــــ 

این کیک خوردن داره ها!!!!!!!

نوشته شده در جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ توسط نظرات ()

تبلیغ:

به جای اینکه چندین کتاب بخوانید،کتاب های گاج را چندین بار بخوانید.     

                        با تشکر مسؤل تبلیغات وبلاگ(میگ گولی)

برای خوندن طالع بینی روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ توسط میگ میگ نظرات ()

اگه یه بار همه 20واحد رو توی یه ترم افتادین !......... بی خیالش
اگه شما رو با نمره 11.99مشروط کردن !.........خوب شده دیگه

اگه 13 واحد از 20 واحدرو 10 شدی!.........برو حالشو ببر
اگه استاد می خواد به جای آقا بهتون بگه خانوم !.........بگه
اگه یه دفعه هارد 60گیگابایت شما هاپولی هاپو شده!.........پیش میاد دیگه
اگه پرسپولیس قراره آخر بشه!.........بشه

اگه استقلال قراره اول بشه............!عالیه
اگه سر مراسم خواستگاری،همونجا،عروس خانوم گفت نه!.........ایشاالله خوشبخت بشه
اگه آمریکا یه موشک اتمی تنظیم کرده درست روی خونه شما !.........مسئله ای نیست
اگه صبح اول مهر بجای ساعت 6،ساعت 7 رفتین سر کار !.........دقیقا" رفتین سر کار
اگه کفشی رو که امروز واکس زدین رو همه لگد می کنن !.........تعجبی نداره
اگه درست شب امتحان بعد از مدتها به عروسی دعوت شدین !.........مبارکه،عروسی رو که نمی شه نرفت
اگه کار شما به جایی رسیده که خودتون به خودتون اس ام اس می زنین !.........اینجوری هم یه صفایی داره
اگه توی انتخاب واحد به شما 13واحد بیشتر نرسیده !.........حتما" حکمتی توی اون بوده
اگه بعد از 3ساعت اومدن به وبلاگ بچه های مهندسی صنایع یادتون اومد که با اینترنت ساعتی 500تومن وصل شده بودین !.........مهم نیست
اگه شمعهای کیک تولد شما رو بقیه فوت کردن !.........لبخند بزنین
اگه ماشینتون جلوی یه مدرسه دخترونه پنچر شد و شما پنچر گیری بلد نبودین !.........خودتون رو نبازین
اگه در حال فرستادن قلب و بوسه با مسنجر متوجه شدین یکی پشت سرتون وایساده !.........عیبی نداره بابا
اگه بغل دستی شما سر کلاس که اتفاقا" کنار شما ردیف اول نشسته انگشتش رو تا مچ توی دماغش فرو کرد،شش دور بپیچوند، بعد با یه حالت دورانی بیرون آورد،خوب بهش نگاه کرد و بعد خیلی آروم زیر میز کلاس دستش رو پاک کرد !.........نه !این یکی رو شرمنده . آدمیزاد هم یه تحملی داره

 

نوشته شده در چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ توسط میگ میگ نظرات ()

اول سپتامبر سال 1983 بود و جنگ سرد بین ابرقدرت‌های جهان -شوروی و آمریکا- با شدت تمام دنبال می‌شد. یک هواپیمای خطوط هوایی کره از فرودگاه جان اف ‌کندی نیویورک به مقصد سئول کره جنوبی حرکت می‌کرد.
در نیمه راه ، هواپیمای مسافری به اشتباه وارد حریم هوایی شوروی شد. جت‌های روسی به این هواپیما نزدیک شدند. خلبانان جت‌های روسی نمی‌دانستند که هواپیما حاوی مسافرهای عادی است ، آنها به هواپیما اخطار کردند که اگر خودش را معرفی نکند ، به آن شلیک خواهند کرد ولی در نهایت پاسخی دریافت نکردند.
گفته می‌شود در واقع پرسنل پرواز هواپیما اخطار جنگنده‌های روسی را دریافت نکرده بودند ، البته تا به امروز تئوری‌های زیادی در این مورد وجود دارد. یک ساعت گذشت و جت‌ها همچنان ، هواپیما را همراهی می‌کردند تا اینکه از مقامات روسی دستور رسید که هواپیما نابود شود. این کار انجام شد و در نتیجه 269 مسافر کشته شدند.


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ توسط میگ میگ نظرات ()

سلام .....اول  به خاطرتاخیر درگذاشتن پست

ازهمه عذرمی خوام خجالت. درادامه نظرسنجی ٢

دوست زیررا خواهیم داشت ....

١- خانم عاطفه مومنی

٢- آقای علیرضا آخرت دوست

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ توسط همکلاسی نظرات ()

دوستان...

اس ام اس و جوک های جذابتون رو در این قسمت قرار بدین[البته با رعایت اصول اخلاقی]لبخند...منتظریم...

نوشته شده در دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()

دوستان...

نظرات متفرقه ی خود را که ربطی به مطالب درج شده ندارد در این قسمت قرار دهید...با تشکر

نوشته شده در دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()

تست خودشناسی (آیا شما خجالتی هستید ؟خجالت

اگر می خواهید پاسخ این سوال رو بدونید بی مقدمه به 10  سوال مطرح شده پاسخ بدید ................................

1- کدام رنگ رادرمیان رنگ های زیر بیشتر دوست دارید ؟(رنگ نه تیم )

1- مشکی                               2- خاکستری

3- قرمز                                   4- آبی

2- رفتار شما وقتی که دریک جمع غریبه قرار میگیریدچیست؟

1- معمولا ساکت می مانید       

2- معمولاپرحرفی می کنید.

3- معمولاحرفی برای  گفتن پیدا می کنید. 

4- معمولا نظرات مختصری رابیان می کنید .

3- وقتی درکلاس درس هستید :

1- معمولادرردیف عقب می نشینید تاپرحرفی کنید

2- معمولادرگوشه ای ازکلاس می نشینید.

3- آنقدرحرف میزنید تااستاد عصبانی شود.

4-زمانی که نیازبه صحبت باشد صحبت میکنید .

۴- معمولاوقت خودرادرمنزل چه طورمیگذرانید؟

1- معمولاباتلفن صحبت میکنید 

2-بااینترنت مشغولید

3-به موسیقی گوش می کنید

4- درخصوص مسائل و مشکلات پیش آمده صحبت میکنید.

5- درانتخاب مدل لباس کدام مورد درباره ی شماصدق میکند ؟

1- ازمیان مدل های قدیم و جدیدهرچه دوست دارید انتخاب میکنید.

2-هرچه که پوشش محسوب شودکافی است.

3- آخرین مدل روزرامیخرید .

4- معمولاازآنچه درجامعه مداست بی خبرید

6-اگربه یک مهمانی دعوت شوید که عده ی زیادی غریبه درآن حضوردارد

1- حتما میروید تاباافراد جدید آشناشوید .

2- مهمانی باحضورآن همه غریبه نمی روید.

3- شایدبروید بهترازماندن درخانه است .

7- درکدام مکان زیراحساس راحتی بیشتری می کنید ؟

1- مکان های شلوغ و پرجمعیت  2- مکان های خلوت

3- مکان هایی که جزافراد آشنا غریبه درآن حضورنداشته باشد

4- جایی که کاملا تنها باشید

8-معمولا هرچند وقت یکبارباخانواده بیرون می روید ؟

1- خیلی به ندرت      2- فقط وقتی قراربه رستوران رفتن باشد

3- همیشه              4- گاهی اوقات

9- درمیان حیوانات زیر کدام رابیشتر دوست دارید ؟

1- گربه      2- سگ         3- میمون         4- پرندگان

10- شمادربرخوردبادیگران دارای چه مشخصه ای هستید ؟

1- دوستانه و صمیمی              2- خنده رو وبشاش

3- سردوبی تفاوت                  4- عبوس و گرفته

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()

خداهست ......

دانشجویی سرکلاس فلسفه نشسته بود . موضوع درس درباره ی خدابود .استاد

پرسید :‌"آیا درکلاس کسی هست که خدارا لمس کرده باشد ؟" کسی پاسخ نداد.

استاد دوباره پرسید :" ایا درکلاس کسی هست که خدارادیده باشد ‌؟‌" باز هم

کسی پاسخ نداد .برای سومین بارپرسید : " آیا درکلاس کسی هست صدای

خداراشنیده باشد ؟‌" کسی پاسخ نداد  . استادبا قاطعیت  گفت :‌ " بااین وصف

خداوجود ندارد "  دانشجو به هیچ وجه بااستدلال استاد موافق نبود واجازه 

خواست تا صحبت کند .... دانشجو ازجایش برخاست  و ازهمکلاسی هایش

پرسید : " آیادرکلاس کسی هست مغزاستادرالمس کرده باشد ؟همه سکوت

کردند  " آیا درکلاس کسی هست که مغزاستادرا دیده باشد " همچنان کسی 

چیزی نگفت ." آیا درکلاس کسی هست صدای مغزاستادرا شنیده باشد ؟"

وقتی برای سومین بارکسی پاسخ نداد .دانشجو نتیجه گیری کرد ............

استادشان مغزندارد ...متفکرمتفکر

نوشته شده در دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()

شما کدام را سوار می‌کنید؟
متن حکایت
 
یک شرکت بزرگ قصد استخدام یک نفر را داشت. بدین منظور آزمونی برگزار کرد که یک پرسش داشت. پرسش این بود:
شما در یک شب طوفانی در حال رانندگی هستید. از جلوی یک ایستگاه اتوبوس می‌گذرید. سه نفر داخل ایستگاه منتظر اتوبوس هستند.
 یک پیرزن که در حال مرگ است.
یک پزشک که قبلاً جان شما را نجات داده است.
دوستی بسیار عزیز که سالهاست اورا ندیده اید و آرزو داشتید دوباره او را بیابید و همدم و همراه او باشید.
 شما می‌توانید تنها یکی از این سه نفر را سوار کنید. کدام را انتخاب خواهید کرد؟ دلیل خود را شرح دهید.
 
                        
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
پیرزن در حال مرگ است، شما باید ابتدا او را نجات دهید. هر چند او خیلی پیر است و به هر حال خواهد مرد.
شما باید پزشک را سوار کنید. زیرا قبلاً جان شما را نجات داده است و این فرصتی است که می‌توانید جبران کنید. اما شاید بتوانید بعداً هم جبران کنید.
شما باید شخص مورد علاقه‌تان را سوار کنید زیرا اگر این فرصت را از دست دهید ممکن است هرگز قادر نباشید او را پیدا کنید.
شما چه میکنید؟؟؟؟؟؟
 
 
نوشته شده در یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ توسط سارا نظرات ()

اگر مایل هستین عکس خصوصی از  گلاب آدینه رو ببینید به ادامه مطلب برین...چشمک

البته اگر کسی مانیتورتون رو نمی بینه...چشمک


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ توسط سارا نظرات ()

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

وقتی که دیگر نبود

من به بودنش نیازمند شدم...

وقتی که دیگر رفت

من به انتظار آمدنش نشستم...

وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد؛

من او را دوست داشتم...

وقتی که او تمام کرد من شروع کردم...

وقتی که او تمام شد من آغاز شدم...

و چقدر سخت است تنها متولد شدن.مثل تنها زندگی

کردن.مثل تنها مردن...

                                 دکتر علی شریعتی

 

نوشته شده در یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ توسط سارا نظرات ()

سلام ...... این طورکه ازنظرات بر می اومد بعضی ازبچه ها با این طرح موافق نیستند . ماهم ازاسامی این دوستان برای نظرخواهی استفاده نمیکنیم  اما ٢دوست دیگرمون ....خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir

١- خانم فائزه اردستانی

٢- آقای فرهنگ پاک زاد

 

نوشته شده در شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ توسط همکلاسی نظرات ()

به سرکار خانوم فائزه اردستانی که تونستن با معدل ۳۷/۱۷ رتبه ی اول کلاس رو کسب کنند از صمیم قلب تبریک میگیم...به افتخارشونتشویقتشویقتشویقهوراهوراهورا...خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

نوشته شده در شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ توسط سارا نظرات ()

پست ۴٢:گروه ورزشی                                        sport gorup

بچه ها سلام.من فکر کردم چون لیگ برتر فوتبال تازه شروع شده بهتره که این هفته به فوتبال بپردازیم ولی از هفته آینده راجب به  رشته های دیگه هم صحبت میکنیم.چون هفته دوم لیگ فردا شروع میشه برای اینکه بتونیم مسابقه پیش بینی داشته باشیم امروز پست ورزشی رو فرستادیم.

بالاخره لیگ هشتم با نام جام خلیج فارس شروع شد وهفته اول با برتری تیم های تهرانی به پایان رسید.ونتایج زیر بدست آمد:
پرسپولیس 1 - 0 سایپا 05/14
سپاهان 0 - 0 پاس همدان 05/15
برق 2 - 1 پیام مقاومت 05/15
راه آهن 1 - 0 ملوان 05/15
مس کرمان 0 - 1 ذوب آهن 05/15
فولاد خوزستان 1 - 0 مقاومت سپاسی 05/15
پیکان 1 - 1 صبا باتری 05/15
پگاه 1 - 1 استقلال اهواز 05/15
ابومسلم 0 - 2 استقلال 05/15

برای مشاهده جدول لیگ روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 اسامی ترین های هفته اول لیگ:

بهترین گلزنان:                                                              

1. مهدی امیر آبادی (١گل زده) فریدون فضلی (١گل زده)مهدی شیری (١گل زده)احتشام ساسانی (١گل زده)هراب انتظاری(١گل زده)

بهترین خط حمله:

1. برق [2 گل زده]1. استقلال [2 گل زده]2. راه آهن [1 گل زده]2. پگاه [1 گل زده]2. استقلال اهواز [1 گل زده]

بدترین خط حمله:

. ملوان [بدون گل زده]1. سپاهان [بدون گل زده]1. پاس همدان [بدون گل زده]1. مقاومت سپاسی [بدون گل زده]1. مس کرمان [بدون گل زده]

بهترین خط دفاع: 

1. راه آهن [بدون گل خورده]1. سپاهان [بدون گل خورده]1. فولاد خوزستان [بدون گل خورده]1. پاس همدان [بدون گل خورده]1. پرسپولیس [بدون گل خورده]

بدترین خط دفاع:

1. پیام مقاومت [2 گل خورده]1. ابومسلم [2 گل خورده]2. پگاه [1 گل خورده]2. ملوان [1 گل خورده]2. استقلال اهواز [1 گل خورده]

اما برنامه بازی های هفته دوم لیگ برتر:

 مسابقه پیش بینی:

هرکدام از بچه ها که بتونن نتیجه ی هر دو بازی استقلال-پگاه و پرسپلیس_پاس رو درست پیش بینی کنن بدون قرعه کسی برنده هدیه ناقابل به هزینه خودم میشن.

پس پیش بینی هاتونو میتونین تا قبل از شروع بازی استقلال_پگاه در قسمت نظرات همین پست بفرستید.برندگان هم هفته آینده اعلام میشن.

 جدید    ضمیمه ورزشی :   جدید

دیروز تیم والیبال دانشگاه شهید بهشتی با درخشش حمیدرضا مددی  با نتیجه قاطع ۰-۳ تونست از سد تیم دانشگاه علوم پزشکی ایران بگذره.بازی برگشت این دو تیم فردا به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشه.به حمیدرضا و تیمش تبریک میگیم وبراشون آرزوی پیروزی داریم.

                                                                                                             با تشکر (محمد)


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ توسط محمدحسین نظرات ()

دوست داریدبدونید دوستانتون در

مورد شما چه طورفکر میکنند؟خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir

سلام ......فکرکردیم برای شماهم جالب باشه جواب این سوال رو بدونید برای همین قرارگذاشتیم روزای زوج٢تاازدوستانمونو مبناقراربدیم ونظربچه هارو راجع به اونها (خصوصیات اخلاقی _ شخصیت و.....)ازدوستاشون بپرسیم  یا اگه اونها روبه خوبی نمی شناسید حدساتون رو درباره  این دوستان بگید این طرح درمرحله آزمایش قرارداره .همچنین خوشحال میشیم نظرات شمارودرمورد این طرح بدونیم ... امیدواریم که باعث ناراحتی کسی نشه اما کسانی که دوست ندارند مورد بررسی وبحث قراربگیرند درنظرات اعلام کنن. 

اون٢دوستی که برای شروع انتخاب کردیم:

١- خانم مارال مرادی

٢- آقای حمید رضا مددی

 

نوشته شده در چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ توسط همکلاسی نظرات ()

خانم ها وآقایونی که برای رفتن به گردش برنامه دارند لطف بکنند نظرات  وهماهنگی ها و اعلام آمادگیشون رودراین پست اعلام کنند. لبخند...

                         

نوشته شده در دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ توسط مهشید نظرات ()

خدایا ! دربرابر هرآنچه انسان بودن رابه تباهی میکشد ؛

                         مرابانداشتن و نخواستن رویین تن کن!

همه ی بدبختی های انسان بابت همین ٢چیزاست :

چون «داشتن» انسان را محافظه کاروترسو میکند !

                            و«خواستن» آدم رابزدل و چاپلوس!

خدایابه من توفیق  تلاش درشکست - صبردرنومیدی

                 رفتن بی همراه- جهادبی سلاح 

                  کاربی پاداش - فداکاری درسکوت

                  عظمت بی نام - خدمت بی نان

                  ایمان بی ریا - خوبی بی نمود

                 گستاخی بی خامی - مناعت بی غرور

                  عشق بی هوس - تنهایی درانبوه

ودوست داشتن  بدون آنکه دوست بداند روزی کن !

خدایا به هرکه دوست می داری بیاموز عشق اززندگی کردن

بهتر است وبه هرکه دوست ترمیداری بچشان دوست داشتن

از عشق برتر!

خدایا! رحمتی کن تا درلحظه ی مرگ بربیهودگی لحظه ای

که به نام زیستن تلف کرده ام ؛سوگوار نباشم !

                              

 

نوشته شده در دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()

تست خودشناسی(شماچه طورآدمی هستید سوال)

دوستان عزیر سلام اگردوست دارید بدونید چه طورآدمی هستید کافیه این ۵ سوال رو باصداقت وبی مقدمه پاسخ بدید تا به شما بگم چه طور انسانی هستید ؟؟؟؟؟؟؟

 

١- فرض کنید شما ودوستانتان برای تعطیلات آخر هفته به بیرون رفته اید وقراره شما برای اون روز برنامه ریزی کنید پیشنهادتون چیه ؟

١- الان زمان جشن گرفتن است وسایل تهیه ناهار را به سرعت فراهم میکنید وآماده تهیه غذا می شوید.

٢- یک روز آرام وبی دغدغه رامیگذرانید وتمام روزرا به استراحت می پردازید

٣- فوری لباس ورزشی می پوشید ومیگویید : چه کسی آماده است تا والیبال بازی کنید

٢- دوستانتان شخصیت شماروچگونه توصیف می کنند؟

١- فرزند نازپرورده وته تغاری باباهستید

٢- اجتماعی و خوش مشرب که همیشه برای میهمانی رفتن ومیهمانی گرفتن آماده اید.

٣- آدمی جدی که بیهوده گویی نمیکند .عاشق هم کلاسی هاوهمکارانش است وهمیشه سعی درکمک کردن به آنهارادارد

٣- بعدازظهراست وشماباید برای یک ساعت دیگرآماده شوید تابانامزدتان شام رابیرون صرف کنید .چه چیزی به ذهنتان خطور می کند ؟

١- فقط یک ساعت وقت داریدتاآماده شوید درصورتی که نه دوشی گرفته اید نه لباسی انتخاب کرده اید ونه تصمیم گرفته اید برای امشب کجابرید.

٢- اگرعجله کنید به کلاش ورزشیتان هم میرسید هرچند برای ١٠ دقیقه باشد.

٣- لحظه ای رامجسم میکنید که بااوسر یک میز نشسته اید ودرنهایت اشتیاق راجع به آینده وزندگیتان صحبت می کنید.

۴- امروز جشن تولد عزیزترین شخص زندگی شماست وقراراست بااواین روزراجشن بگیرید قصددارید آن راچگونه برگزارکنید؟

١- به یک گردش ٢ نفره خارج ازشهر میروید.

٢- یک کیک زیبای شکلاتی که  روی آن نوشته شده ،تولدت مبارک تهیه میکنید.

٣- ٢ بلیط سینمابرای فیلمی که اودوست دارد ومدتها انتظاراکرانش را می کشیده تهیه می کنید .

۵-صمیمی ترین دوستتان درمورد شمامیگوید:

۱- هرچند چهره ی جذابی داری امابه نظر من وقت زیادی را جلوی آینه صرف درست کردن خودت می کنی

۲- تودرست شبیه همه هم سن وسالهای خودت هستی دوست داری ‌گردش کنی سینمابروی ودرشمارلیست مدعوین تمام میهمانی هاباشی.

۳- کمی شیطان ترازبقیه هستی اما این شیطنت ازحدادب خارج نمیشود.

                                  سربلندباشید

 

نوشته شده در دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()

 این مطلب خوش بین بودن خانم ها نسبت به آینده رو نشون میده.روزی که بالاخره اون ها مستقل می شوند.روزی که دیگه آقا بالاسر ندارن.بچه داری نمیکنند.روزی که...........ولی کور خوندند.این ها توهماتی بیش نیست.شما تا آخرش باید بچه داری کنید.ظرف بشورید.یخ حوض بشکونید وپوشک بچه..........

ما یعنی میگ گولی از هیچ کدوم از حرفامون هیچ منظوری نداریم

 

برای خوندن مطلب روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ توسط میگ میگ نظرات ()

توضیح دهید که چگونه می توان با استفاده از یک فشارسنج ارتفاع یک آسمان خراش اندازه گرفت؟

سوال بالا یکی از سوالات امتحان فیزیک در دانشگاه کپنهاگ بود.
یکی از دانشجویان چنین پاسخ داد: "به فشار سنج یک نخ بلند می بندیم. سپس فشارسنج را از بالای آسمان خراش طوری آویزان می کنیم که سرش به زمین بخورد. ارتفاع ساختمان مورد نظر برابر با طول طناب به اضافه‌ی طول فشارسنج خواهد بود."
پاسخ بالا چنان مسخره به نظر می آمد که مصحح بدون تامل دانشجو را مردود اعلام کرد. ولی دانشجو اصرار داشت که پاسخ او کاملا درست است و درخواست تجدید نظر در نمره ی خود کرد. یکی از اساتید دانشگاه به عنوان قاضی تعیین شد و قرار شد که تصمیم نهایی را او بگیرد.

برای خواندن ادامه ی داستان روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ توسط میگ میگ نظرات ()

سلام به همه ی هم کلاسی های عزیزم:

این اولین نوشته ی من توی این وبلاگ است.

امیدوارم من وحمیدرضا بتونیم نوشته های جالب وجذابی برای وبلاگ داشته باشیم وبه قول خودمون وبلاگ رو بترکونیم.

واما اولین خبر بد..................

نمرات آزمایشگاه فیزیک رسید.خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir

برای دریافت نمره ی خود روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ توسط میگ میگ نظرات ()

پست٣۴:قسمت ورزشی                     sport part  

بچه ها سلام!اگه خدا بخواد از هفته بعد قسمت ورزشی وبلاگ شروع به کار میکنه.که هر هفته شنبه ها با قسمت ورزشی در خدمتتون هستم.البته این قسمت نیازمند یه همکار دیگه هست که هرکدوم از دوستان که مایل باشند خوشحال میشیم از کمکشون تو قسمت ورزشی استفاده کنیم.

البته لازم به ذکره که بگم قسمت ورزشی به همه ی رشته های ورزشی اختصاص داره. 

این هفته فقط میخواستم چندتا از برنامه هایی که برای این قسمت در نظر گرفتمو اعلام کنم که به مرور زمان انجام میشه.امیدوارم بخش ورزشی نظرتونو به به خودش جلب کنه.

١.مسابقه ی پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی چه داخلی چه خارجی واهدای جایزه با قید قرعه.

٢.اعلام نتایج مسابقات فوتبال و رشته های دیگه چه داخلی چه خارجی.

٣.اشنایی با بیوگرافی و تاریخچه ورزشی ورزشکاران (البته به انتخاب شما).

۴.امکان لینک سایت های معتبر ورزشی و امکان دانلود تصاویر زیبای ورزشی.

۵.شایعات وحرفهای پشت پرده و حاشیه های ورزشی.

۶.کاریکاتور و عکسهای دیدنی ورزشی وطنز ورزشی.

٧.معرفی ترین های ورزشی(گرانترین.قویترین.سریعترین و...)

وقسمتهای متنوع دیگه که به مرو ر زمان به این بخش اضافه میشه.امیدوارم با نظرات و پیشنهاداتتون به بهبود این بخش کمک کنید.     

                                                                                      با تشکر (محمد) 

نوشته شده در شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ توسط محمدحسین نظرات ()

داستان کوتاه .................

زنی با لباسهای کهنه و مندرس، و نگاهی مغموم وارد خواروبار فروشی محله شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی خواروبار به او بدهد. به نرمی گفت شوهرش بیمار است و نمیتواند کار کند و شش بچه شان بی غذا مانده اند.

خواربار فروش  با بی اعتنایی، محلش نگذاشت و با حالت بدی خواست او را بیرون کند.

زن نیازمند، در حالی که اصرار میکرد گفت آقا شما را به خدا به محض این که بتوانم پول تان را می آورم

خواربار فروش  گفت نسیه نمی دهد

مشتری دیگری که کنار پیشخوان ایستاده بود و گفت و گوی آن دو را میشنید به مغازه دار گفت

ببین خانم چه می خواهد، خرید این خانم با من

خواربار فروش با اکراه گفت: لازم نیست، خودم میدهم. لیست خریدت کو؟

زن گفت: اینجاست

" لیست را بگذار روی ترازو. به اندازه وزنش، هر چه خواستی ببر."

زن با خجالت یک لحظه مکث کرد، از کیفش تکه کاغذی در ‏آورد، و چیزی رویش نوشت و ‏‏آن را روی کفه ترازو گذاشت. همه با تعجب دیدند کفه ی ترازو پایین رفت

خواروبار فروش باورش نشد. مشتری از سر رضایت خندید

مغازه دار با ناباوری شروع به گذاشتن جنس در کفه ی ترازو کرد. کفه ی ترازو برابر نشد، آن قدر چیز گذاشت تا کفه ها برابر شدند

در این وقت خواروبار فروش با تعجب و دل خوری تکه کاغذ را برداشت ببیند روی آن چه نوشته شده است

کاغذ، لیست خرید نبود، دعای زن بود که نوشته بود:" ای خدای عزیزم، تو از نیاز من با خبری، خودت آن را بر آورده کن "

مغازه دار با بهت جنس ها را به زن داد و همان جا ساکت و متحیر خشکش زد

زن خداحافظی کرد و رفت

فقط اوست که میداند وزن دعای پاک و خالص چه قدر است

نوشته شده در شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ توسط نظرات ()

*   آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی .   (دی سلز)

*   قدرزمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید.   (گالیله)

*   مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. (مولیر)نوشته شده در شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ توسط نظرات ()

مناجات ...............................

 

خدایا تو بی نیازی و من پر از نیازم .

 

کوله بارم اگرچه از توشه راه تهی است ،اما انباشته از توکل که هست .

 

خدایا ! در زیر بار سنگین گناه ، دلخوشیم به دستهای مهربان توست .

 

خدایا! آنچه را بر من بخشیده ای باز پس مگیر. نعمتهای تو را نه فقط قدر نمی دانم وسپاس نمی گذارم ، که حتی نمی شناسم . من استحقاق اینهمه کرم ندارم ، اما تو که از ازل به استحقاق ننگریسته ای ، ما را برای این همه که تو بخشیده ای چه حقی بر تو بوده است ؟

 

 خدایا ! با من آن کن که تو شایسته آنی از آمرزش و بخشش ورحمت و نه آنکه من سزاوار آنم از عذاب و مجازات ونقمت ، بحق رحمتت ای هر چه جوی لطف از چشمه جود تو .

 

خدایا ! این دل خسته پای رغبت به سوی تو می دواند واین دست شکسته جز تو طلب نمی کند واین قامت به کمان نشسته توان از تو می جوید .

 

خدایا!به امید تو

 

                                           فرستنده : فعلا ناشناس

نوشته شده در شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ توسط نظرات ()

بچه ها...

یه خاطره[خوب یا بد] از روزهای دانشگاه طی ترمی که گذشت برامون بفرستین...منتظریم...چشمک

نوشته شده در دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ توسط همکلاسی نظرات ()

چقدر سخته تو چشمای کسی که تمام عشقت رو ازت دزدید

و به جاش یه زخم همیشگی رو قلبت هدیه داد، زل بزنی
و به جای اینکه لبریز از کینه و نفرت بشی حس کنی که
هنوزم دوستش داری
چقدر سخته که دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی
که یه بار زیر آوار غرورش همه ی وجودت له شده
چقدر سخته که تو خیالت ساعت ها باهاش حرف بزنی
ولی وقتی دیدیش هیچی جز سلام نتونی بگی
چقدر سخته که وقتی پشتت بهشه
دونه های اشک گونه ها تو خیس کنه اما
مجبور باشی بخندی تا نفهمه
هنوزم
دوستش داری
چقدر سخته گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی و هزار بار تو خودت بشکنی
و اونوقت آروم زیر لب بگی:
گل من باغچه ی نو مبارک...

نوشته شده در دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()

بچه ها امروز تولد یکی از بهترین دوستامونه که برای وبلاگمون خیلی زحمت کشیدن...خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir

انشاالله که تولد ١٠٠ سالگیشونو توی همین وبلاگ جشن بگیریم...قلب

عزیز دلم,مهشید جونم,تولد مبارکککککککککککککککککککککککک.........هوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

نوشته شده در دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()

واکاوی شخصیت مردهاازنگاه یک    

طنزپرداز(ازهمه آقایونی که این مطالب رو می خونند عذرخواهی میکنم. امیدوارم باعث ناراحتی کسی نشه استرس.........)

*چرا اقایون دارای وجدان پاکی هستند ؟

به این دلیل که هیچ وقت ازآن استفاده نمی کنند

*چرا مردها همیشه خوشحالند؟

چون آدم های بی خیال همیشه می خندند نیشخند

* شباهت آقایون با آگهی های بازرگانی چیست ؟

شمانمی توانید یک کلمه ازحرف های آنهاراباورکنید وهیچ چیز

برای زمانی بیش از 60 ثانیه دوام نمی آورد . چشمک

*چراروانکاوی مردها خیلی سریع ترازخانم ها انجام می گیرد ؟

زیراهنگامیکه زمان بازگشت به دوران کودکی فرا میرسد مردها

همان جاقراردارند ..

*آقایون لباس هایشان را چگونه دسته بندی می کنند ؟

"کثیف" و"کثیف ولی قابل پوشیدن" قهقهه

*فرق بین نرخ اوراق بهاداربامردها درچیست ؟

نرخ اوراق بهادار رشد می کنه

*اگریک مردو زن باهم از یک ساختمان 10 طبقه بیفتند کدام زودتر می رسند؟

خانم چون آقاراه راگم می کنند

* به یک مرد بانصف مغز چه می گویند ؟

بااستعداد

* نازک ترین کتاب دنیا چیست ؟

چیزهایی که مردان درمورد زنان می دانند

ودر نهایت تنها یک مرد می توانند یک ماشین ارزان قیمت 2 میلیونی بخرد و سیستم صوتی 4 میلیونی روی آن نصب کند .

نوشته شده در دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()

خانوما و آقایون لطف کنید نظراتی رو که ربطی به مطالب درج شده نداره رو در این قسمت قرار دهید

با تشکر

گروه نویسندگان

نوشته شده در شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ توسط سارا نظرات ()

*   از گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار .   (گاندی)

*   برگ در هنگام زوال می افتد ، میوه در هنگام کمال می افتد، بنگر که چگونه می افتی    چون برگی زرد و یا سیبی سرخ .  (کنفسیوس)

*   به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن ( شکسپیر )

نوشته شده در شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ توسط نظرات ()

سلام

یکی از بچه ها ی کلاس مطالبی  رو نوشته بود که خواسته  بدون آوردن نامش منتشر بشه ( البته  بعدا خودش رو معرفی میکنه )

پس از این به بعد پست هایی که  با نام  "مناجات" منتشر می شود فرستاده شده توسط اون دوست عزیز می باشد .

مناجات .....................................

خدایا . . .

دلم گرفته ، می دانم به خاطر کارهایم از تو خیلی دور شده ام ، ولی این منم که از تو دورم و

 تو ای مهربانم از رگ گردن به من نزدیک تری .

ای کسی که عطا میکنی به کسی که از تو چیزی نخواسته ومی بخشی هر گناهی جز نا امیدی را

 ببخش که اگر تو نبخشی هیچ کس قادر به بخشش نیست.


                                                                                          نویسنده : فعلا ناشناس

نوشته شده در شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ توسط نظرات ()

سلام به همه ی خوبان.... ...

قرارگذاشتیم ازاین به بعد تولدهای همه همکلاسی هامون رو جشن بگیریم ............ .اولیشم آقای مددیه ....

آقای مددی ................ تولدتون مبارک (انشالله سالیان سال درکنارخانواده  به خوشی  زندگی کنیدو به همه آرزوهاتون برسید ) برایتان بهترین ها راآرزومندیم ..... 

 همکلاسی های محترم دستارو ازروماوس بردارید .. خوب حالا یه کف مرتب( متاسفانه هر چی می گرددم صورتک دست زدن رو پیدا نمی کنم  ) سوالحال فرض کنید هست ..

راستی اگه قرار باشه یه آرزو برای آقای مددی توروز تولدشون بکنین چی آرزو می کنین .؟؟؟..

 

بچه ها روزای تولدتون رو به ما بگین تابراتون جشن بگیریم ...

ازآقای محسنی هم به خاطر اطلاع رسانیشون تشکر می کنیم .

                                             (از طرف گروه نویسندگان )

 

نوشته شده در جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()

کسانی که ادعای دینداری دارید…...  

                 .

شما متهمید؛متهم به بری کردن من وهمفکران من ازدین تخدیری که برایمان وصف کردین

آن دینی که برخلاف وصف پیغمبرش که می گفت:دین رهیابی به سوی کمال است,مارا که

عقب بودیم به عقب تر راند.

ازکودکی که می خواستم نماز خواندن رابیاموزم,همان هنگامی که با صداقت و خلوصی

وصف ناپذیردر برابر خدا می ایستادم درست دراوج ارتباط کودکانه ام با خدا فریاد میزدی:

نمازت باطل شد ..چرا "ص"را"س" تلفظ کردی ؟؟ موهایت قدری دیده شد!!

من ازتو می پرسیدم چگونه نماز بخوانم و تو خیلی خوب آداب نشستن و برخاستن را به

من آموختی .ووقتی بزرگ شدم پرسیدم چرا این گونه نماز می خوانیم ؟ تو دیگر چیزی

برای گفتن نداشتی چون خودت هم نمی دانستی... . این نمازی که تو به من آموختی یک

ورزش تکراری است. بدون هیچ اثراخلاقی و اصلاح عملی که صبح و ظهر انجام میدهی

اما نه معنی الفاظ وارکانش را می دانی  نه فلسفه ی حقیقی و هدف اساسی آن را.

قرانی که دستت بود ؛ کتابی بود برای نخواندن , نه تو می دانی در چیست ونه من

توبا آن استخاره می کنی ؛ به جای انتخاب و تصمیم که کارانسان وارزش اوست. با این

کتاب بخت آزمایی می کنی ؟؟؟؟؟؟؟من این را فهمیدم که اگر به کتابی معتقدشدم که کتاب

هدایت است آن را بخوانم تا بافهمیدن نوشته های آن راه خوب وبد راپیدا کنم .چشمم را باز

کنم و  متنش را بخوانم نه این که چشمانم راببندم وشانسی لایش راباز کنم و کلمه اول

صفحه راست را بخوانم ......... من که یک دانشجویم اگر کسی با جزوه های درسی ام

چنین کند ناراحت می شوم. چون این را نوعی اهانت به نویسنده می دانم...............

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ توسط مهشید نظرات ()


Design By : Pichak