دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی
/center


دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام گل بگو گل بشنو...شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست بر درش برگ گلی میکوبم روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه ی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه ی دوست کجاست...

 

 

تست خودشناسی (چقدرصبورهستید؟)خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.irخدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.irخدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir

 

 به این٢۴ سوال جواب های

(هیچ ,  کمی , زیاد ,‌ خیلی زیاد ) بدهید..

١- آیا معتقدید جایگاه تمام معتادین زندان است ؟

١- خیر    ٢- کمی    ٣- بله   ۴-خیلی زیاد

٢- آیا معتقدیدزنان نباید مثل مردان رانندگی کنند؟

١- خیر    ٢- کمی    ٣- بله   ۴-خیلی زیاد

٣- نیمه شب با صدای گریه کودک همسایه ازخواب بیدار

میشوید خیلی ناراحت میشوید؟

١- خیر    ٢- کمی     ٣- بله   ۴-خیلی زیاد

۴- آیا گوش دادن به  سخنان مردمی که نقطه نظراتشان

کاملا با شمامغایرت داره برایتان مشکل است ؟

١- خیر    ٢-کمی      ٣-بله     ۴-خیلی زیاد

۵-آیامعتقدید نبایدبه زنان اجازه داد خلبانی هواپیماهای

مسافربری را به عهده بگیرند ؟

١- خیر     ٢-کمی      ٣- بله    ۴-خیلی زیاد

۶- اگرمدیراموراداری سازمانی بودید,که به افرادی که

سابقه  زندان داشتند اجازه استخدام نمی دادید ؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٧- اگرمدیر یک شرکت بودید ,به مشتریانی که شب افتتاح

با تی شرت وشلوارجین می آمدند اجازه ورود نمیدادید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٨- آیا معتقدید تمام بچه های نافرمان باید همیشه مجازات

شوند تااطاعت وفرمانبرداری رایادبگیرند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٩- آیا معتقدید تمام موبلند های امروزی و اخراجی های

مدارس باید ٢سال خدمت اضافی انجام بدهند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٠ -آیامعتقدید تمام گروه های سیاسی تندرو بایدازفعالیت

منع شوند زیرا درجامعه تنش ایجاد میکنند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١١-به نظرشمافقط آنهایی که کارسخت میکنند حق دریافت

حقوق های کلان رادارند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٢-آیابانوآوری هابابدبینی وتردید روبه رو میشوید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٣- درصورت امکان ازصحبت با افرادی که باشما هم

عقیده نیستند اجتناب میکنید ؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١۴-آیا فوتبال زنان را تایید میکنید؟خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١۵-آیامعتقدید کارگران خارجی نباید ازحقوق مساوی با

شهروندان آن کشوربرخوردارباشند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١۶-آیامعتقدید مردان مسن نباید لباس مدروزبپوشند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٧-آیا به ازدواج درسنین پایین اعتقاددارید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٨-آیامعتقدید که نگهداری سگ وگربه درآپارتمان باید

ممنوع باشد؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٩- اگرمدیریک شرکت بودید ازکارکنان خود همواره

کارایی زیاد ووفاداری راتوقع دارید ؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢٠-آیا با این مثل که "هرکه یک باردزدی کردهمیشه

دزدی میکند موافق هستید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢١-آیا معتقدید که ورزشکاران برجسته دررقابت های مهم

باید در بالاترین فرم خودظاهرشوند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢٢-آیادرمواجهه بامدهای عجیب و غریب فقط سرخودرا

به علامت شگفتی تکان میدهید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢٣-ایامعتقدیدکه هنگام برنامه ریزی  برای تعطیلات ,

نیازی به درنظرگرفتن خواسته های بچه های کوچک

نیست ؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢۴- آیافقط بااکراه است که نظرات غیرموافق باعقیده خود

تان راپذیرامیشوید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

 سربلند باشید

نوشته شده در دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ توسط مهشید نظرات ()


Design By : Pichak