سخنان ناب 5 - دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی
/center


دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام گل بگو گل بشنو...شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست بر درش برگ گلی میکوبم روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه ی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه ی دوست کجاست...

سخنان ناب (به یادنویسنده پست سخنان ناب وبه نیابت ازایشون)

*** اگرمعنای خوشبختی آسایش جسم وبی خیالی است ,پس خوشبخت ترین موجودروی زمین یک گاوهلندی است !!!

*** نامم راپدرم انتخاب کرد,نام خانوادگی ام را اجدادم ,اجازه دهید راهم راخودم انتخاب کنم .

***به خاطرگذشته کلاهت رابرداریعنی "پوزش" وبرای آینده کتت راازتن درآور یعنی "تلاش"

عقل بی عاطفه خطرناک است وعاطفه بدون عقل قابل نیست ,آدم کامل آن است که هم عقل دارد وهم عاطفه .

***عشق ازعمق خودباخبرنمی شودمگردر لحظه ی جدایی .

*** وقتی با انگشت به سوی کسی اشاره میکنید واورامورد انتقادقرارمیدهید سه انگشت دیگربه سوی خودتان است .

*** انسان های بزرگ 2دل دارند :

1-دلی که دردمیکشد وپنهان است

2-دلی که می خنددوآشکاراست.

*** ناراحتی هایتان رابرشن وماسه بنویسید ودستاوردهایتان رابرسرمزار.

    

نوشته شده در یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()


Design By : Pichak