پست نهم - دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی
/center


دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام گل بگو گل بشنو...شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست بر درش برگ گلی میکوبم روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه ی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه ی دوست کجاست...

آرزو میکنم ......................

 

 قبل ازهرچیزبرایت آرزو می کنم عاشق شوی واگرهستی کسی نیز به تو عشق ورزد واگر این گونه نیست تنهاییت کوتاه باشد و پس از تنهاییت نفرت ازکسی نیابی آرزومندم این گونه پیش نیاید.....واگرپیش آمد بدانی چطوربه دور  ازناامیدی زندگی کنی .                              برایت هم چنین آرزو میکنم دوستانی داشته باشی ,از    جمله دوستان بدوناپایدار, برخی نادوست و برخی دوست دار که دست کم یکی درمیانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد . وچون زندگی بدین گونه است ,برایت آرزو می کنم دشمنانی نیز داشته باشی نه کم و نه زیاد ...درست به اندازه تا گاهی باورهایت رامورد پرسش قراردهندکه دست  کم یکی در میانشان اعتراضش به حق باشدتا زیاد به خود غره نشوی                                        همچنین برایت آرزو میکنم صبورباشی ,نه با کسانی که اشتباهات کوچک می کنند بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ وجبران ناپذیرمی کنند.                          امیدوارم پول داشته باشی ,زیرادر عمل به آن نیازمندی وسالی یک بارپولت راجلوی رویت قراردهی وبگویی"این مال من است " فقط برای اینکه مشخص کنی کدامتان ارباب دیگری است؟؟  ....                            درپایان برایت آرزو میکنم اگر مردی زنی خوب واگرزنی شوهری خوب داشته باشی ..........                 اگرهمه ی اینها که گفتم برایت فراهم شد دیگر چیزی ندارم برایت آرزوکنم.

                      ویکتورهوگو

نوشته شده در پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ توسط مهشید نظرات ()


Design By : Pichak