پست 64 - دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی
/center


دانشجویان مهندسی صنایع دانشکده ایمنی شهید بهشتی

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام گل بگو گل بشنو...شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست بر درش برگ گلی میکوبم روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه ی ما اینجاست تا که سهراب نپرسد دیگر خانه ی دوست کجاست...

تست خودشناسی برای زندگی مشترک

دوستان عزیزهنگام پاسخ دادن به این سوالات اولین فکری که به ذهنتان میرسد

رادرنظربگیرید...........

١- به نظرشما بهترین شیوه برای اینکه اطمینان یابید که

طرف مقابلتان کاملا برازنده ی شماست ؛چیست؟

1-اینکه خواسته هاوعلایقتان درزندگی عینا مثل هم باشد

2-این که شمادراین ارتباط همیشه شادوراضی باشید وهیچ اختلاف نظرو

مشکلی بینتان وجودنداشته باشد.

3- این که به اتفاق هم بامشکلات مواجه شویدومبارزه کنید وروز به روز

بیشتربه هم نزدیک شوید.

4-این که والدین وخانوادتان اوراتایید کنند.

٢-به نظرشمازوج هاازچه طریق می توانند مشکلات و

مسائل زندگی مشترکشان رابه بهترین نحو حل کنند؟

1-این که ابتدامشخص کنند کدامشان دراشتباه است وحق باکدام یک میباشد.

2-حتی درصورت ناراحتی ونارضایتی شدیدبایستی مدام وهمواره درمورد

مسائل باهم صحبت وتبادل نظرکنند

3-مسائل رارها کرده واجازه دهند تااوضاع خودبه خودبهبود یابد.

4-تمام حواس وتوجه خودرابر روی مشکلات متمرکزکنندوگوش دل وجان به

حرف هاوپیشنهادهای یکدیگر بدهند.

3- واژه ماه عسل مرحله ای اززندگی زوج هامحسوب میشودکه:

1-باعث میشود زوج هااطمینان پیداکنند که همسرشان کاملا برازنده ومناسب

حال آنهااست.

2-فرصتی دراختیارزوج هاقرار میدهدتادریابندکه آینده زندگی مشترکشان به چه

شکلی  پیش خواهدآمد.

3-تاحدی مسخره وبچه گانه است وزوج هانمی توانند درآن دوره زندگی طبیعی

شان راادامه دهند.

4-اگرواقعاهمسرشان  نیمه ی گمشده وبرازنده  شان باشد این دوره میتواند

تاابدادامه پیداکند...

4-درزندگی مشترک زوج ها ممکن است تفاوت ها اختلاف

نظرها قدعلم کنند.اینها:

1-نمایانگروعلامتی دال براین حقیقت است که باید تغییروتحولاتی درهمسرتان

به وجودآورید

2-دلایل وعللی هستند که باعث میشوند گذشت وسازش رابه یکدیگر نشان دهیدودرجهت بهبودارتباطتان بکوشید.

3-به منزله علایم هشداردهنده ای است که ثابت میکند که همسرتان به دردتان نمی خورد.

4-به منزله علایم هشداردهنده ای است که به زوج ها میگوید:زمان آن فرارسیده که چیزهای جدیدی فرابگیریدوبه مرحله رشد وشکوفایی برسید

5- زوج هایی که همیشه رضایت خاطروخشنودی وشادی

شان رابایکدیگر قسمت میکنندبازوج هایی متفاوت هستند

که دائماابراز ناراحتی ونارضایتی میکنندودلشان باهم

نیست ,به نظرشماتفاوت اصلی آنهادرچیست؟

1-زوج های گروه اول ,هرگزعصبانی نمی شوند,جروبحث راه نمی اندازندو

همواره خونسردی خودراحفظ میکنندوخویشتن دارهستند.

2-زوج های گروه اول به خراب شدن اوضاع دامن نمی زنندودرواقع در

زندگی شان موش نمی دوانند.

3- زوج های گروه اول مشکلات و اختلاف نظرهای کمتری دارند درنتیجه بهتر

میتوانند که یک دیگر برسند واززندگی واقعی لذت ببرند .

4-زوج های گروه اول برای رفع مسائل زندگی ازراه کارهای بهتروتدابیر زیرکانه برخوردارند.


دسته اول: به شما تبریک می گوییم! شما به خوبی از نقاط ضعف و قوت شخصیت خودتان آگاهید و معنا و مفهم واقعی زندگی مشترک و همسرداری را کاملاً و به خوبی درک کرده اید. شما می دانید که هر ارتباط مشترکی، از فراز و نشیب های خاصی برخوردار است و قادرید خودتان را با آنها هماهنگ و سازگار کنید و مشکلات و موانع را از سر راه بردارید. در هنگام مواجهه با یک اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه با همسرتان، ابتدا خود را به جای او می گذارید و از دریچه دید او به مسایل می نگرید، اشتباهات خود را به راحتی می پذیرید و در صورت لزوم حاضرید مصالحه و گذشت کنید. قطعاً با این روحیه ایثار و همدلی که شما دارید، حتی قادرید کوه را از جای خود بلند کنید و از یک زندگی مشترک پر از صلح و صفا و آرامش برخوردار باشید.
دسته دوم: شما از روحیه ای فداکار و ایثارگر برخوردارید، ولی مایلید همسرتان نیز، به موقع، شما را درک کند و از خودگذشتگی نشان دهد. ممکن است، در هنگام مواجهه با مشکلات، ابتدا، کمی خودتان را ببازید و دچار حالت سردرگمی و بلاتکلیفی شوید، ولی خیلی زود به خودتان می آیید و اوضاع را به بهترین نحو، سروسامان می دهید. متأسفانه، در هنگام پذیرفتن اشتباهات و خطاهایتان، کمی سرسخت و لجوجانه عمل می کنید، ولی با کمی تأمل و سبک و سنگین کردن جوانب امر، قادرید به راهکارهایی مناسب دست یابید و بر موانع و مشکلات فایق آیید.
دسته سوم: شما فردی سرسخت و خود رأی هستید و بر اعتقادات و باورهای ریشه دار و عمیق تان به شدت اصرار می ورزید و مایلید آنها را در زندگی مشترکتان اعمال کنید. این به شرطی خوب است که ابتدا، بتوانید به تفاهمی با همسرتان در این زمینه، دست یابید و بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترکتان و شناخت هر چه بیشتر با یکدیگر، با هم فکری همسرتان آنها را با در نظر گرفتن وضعیت ارتباطتتان، به کار گیرید. متأسفانه در هنگام مواجهه با مشکلات و موانع، به سرعت دست و پایتان را گم می کنید و قادر نیستید بدون گرفتن کمک فکری از اطرافیانتان به رفع و حل آنها بپردازید.
بهتر است در این طور مواقع، ابتدا به غور و بررسی پیرامون مشکل پیش آمده بپردازید و با گرفتن کمک فکری و معنوی از همسرتان، بدون دخالت دادن اطرافیان، مشکلات را حل کنید.
دسته چهارم : ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهید: آیا معنا و مفهوم واقعی زندگی مشترک و ارتباط دوجانبه را به درستی درک کرده اید؟ اگر پاسخ تان به این سؤال منفی است (که حتماً همین طور است، چون امتیازات شما نمایانگر آن است) قبل از تصمیم گیری برای ازدواج، بایستی به زندگی مشترک آرام و پر از تفاهم زوج های اطرافتان دقیق شوید و راهکارهای مدبرانه آنها را فرا بگیرید. متأسفانه، از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار نیستید و حرفهای دیگران به سرعت و به سهولت رویتان اثر می کنند، بدون این که پیرامون آنها بیندیشید و بعد از کمی جرح و تعدیل در آنها، اقدام کنید. زندگی مشترک به سان خیابانی دو طرفه است که باید حق و حقوق طرفین در آن، به طور یکسان و مساوی رعایت شود، وگرنه مشکلات و موانعی بر سر راهتان قد علم می کنند که حل و رفع آنها غیر ممکن است.

نوشته شده در دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ توسط مهشید نظرات ()


Design By : Pichak