تست خودشناسی (چقدرصبورهستید؟)خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.irخدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.irخدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir

 

 به این٢۴ سوال جواب های

(هیچ ,  کمی , زیاد ,‌ خیلی زیاد ) بدهید..

١- آیا معتقدید جایگاه تمام معتادین زندان است ؟

١- خیر    ٢- کمی    ٣- بله   ۴-خیلی زیاد

٢- آیا معتقدیدزنان نباید مثل مردان رانندگی کنند؟

١- خیر    ٢- کمی    ٣- بله   ۴-خیلی زیاد

٣- نیمه شب با صدای گریه کودک همسایه ازخواب بیدار

میشوید خیلی ناراحت میشوید؟

١- خیر    ٢- کمی     ٣- بله   ۴-خیلی زیاد

۴- آیا گوش دادن به  سخنان مردمی که نقطه نظراتشان

کاملا با شمامغایرت داره برایتان مشکل است ؟

١- خیر    ٢-کمی      ٣-بله     ۴-خیلی زیاد

۵-آیامعتقدید نبایدبه زنان اجازه داد خلبانی هواپیماهای

مسافربری را به عهده بگیرند ؟

١- خیر     ٢-کمی      ٣- بله    ۴-خیلی زیاد

۶- اگرمدیراموراداری سازمانی بودید,که به افرادی که

سابقه  زندان داشتند اجازه استخدام نمی دادید ؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٧- اگرمدیر یک شرکت بودید ,به مشتریانی که شب افتتاح

با تی شرت وشلوارجین می آمدند اجازه ورود نمیدادید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٨- آیا معتقدید تمام بچه های نافرمان باید همیشه مجازات

شوند تااطاعت وفرمانبرداری رایادبگیرند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٩- آیا معتقدید تمام موبلند های امروزی و اخراجی های

مدارس باید ٢سال خدمت اضافی انجام بدهند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٠ -آیامعتقدید تمام گروه های سیاسی تندرو بایدازفعالیت

منع شوند زیرا درجامعه تنش ایجاد میکنند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١١-به نظرشمافقط آنهایی که کارسخت میکنند حق دریافت

حقوق های کلان رادارند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٢-آیابانوآوری هابابدبینی وتردید روبه رو میشوید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٣- درصورت امکان ازصحبت با افرادی که باشما هم

عقیده نیستند اجتناب میکنید ؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١۴-آیا فوتبال زنان را تایید میکنید؟خدمات وبلاگ نویسان جوان       www.bahar20.sub.ir

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١۵-آیامعتقدید کارگران خارجی نباید ازحقوق مساوی با

شهروندان آن کشوربرخوردارباشند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١۶-آیامعتقدید مردان مسن نباید لباس مدروزبپوشند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٧-آیا به ازدواج درسنین پایین اعتقاددارید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٨-آیامعتقدید که نگهداری سگ وگربه درآپارتمان باید

ممنوع باشد؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

١٩- اگرمدیریک شرکت بودید ازکارکنان خود همواره

کارایی زیاد ووفاداری راتوقع دارید ؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢٠-آیا با این مثل که "هرکه یک باردزدی کردهمیشه

دزدی میکند موافق هستید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢١-آیا معتقدید که ورزشکاران برجسته دررقابت های مهم

باید در بالاترین فرم خودظاهرشوند؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢٢-آیادرمواجهه بامدهای عجیب و غریب فقط سرخودرا

به علامت شگفتی تکان میدهید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢٣-ایامعتقدیدکه هنگام برنامه ریزی  برای تعطیلات ,

نیازی به درنظرگرفتن خواسته های بچه های کوچک

نیست ؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

٢۴- آیافقط بااکراه است که نظرات غیرموافق باعقیده خود

تان راپذیرامیشوید؟

١-خیر       ٢-کمی      ٣- بله     ۴-خیلی زیاد

 سربلند باشید

/ 27 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعید

1-1 2-3 3-3 4-1 5-4 6-3 7-1 8-1 9-1 10-4 11-1 12-1 13-3 14-3 15-3 16-1 17-1 18-4 19-1 20-2 21-4 22-2 23-2 24-1

کامیار

این تستش فکر کنم خرابه!!! آرین اون پیچ گوشتی رو بده در بقیه کشوها رو باز کنم!!! همین امروز عصر بود که داداشم به من گفت تو صبر ایوب داری!!!!بعد اینجا میگین تحملم ضعیفه؟؟؟ تو 2مورد موافقم صبرم کمه.وقتی کنجکاو میشم و وقتی غیرتی میشم!!![عصبانی][عصبانی][عصبانی]

مهشید

فائزه جونم :متوسط ضعیف عفت جونم واقای رمضان زاده ضعیف[گل][گل][گل]

مهشید

آقای کامیاربه خدا 6 تاکشوداریم ... من چی کارکنم همتون گیردادید به این 2 تاکشو .. سوالاش این دفعه دیگه تابلونبود درحد المپیاد دانشجویی پیچیده بود پس نتیجه میگیریم همتون مثل همید و اعصاب درست حسابی ندارید[نیشخند][نیشخند] حالا داداش شمایه چیزی گفت شماچراباورمی کنید فکرکنم اگه داداشتون شرکت کنه فوق ضعیف دربیاد[چشمک][عینک]....حالا شمااعصاب ندارید ,چرا باکشوهاورمیرید

سعید

آقای ادبیاتی منم اومدم پیشت تا تنها نباشی. [نیشخند]

کامیار

خوب چی کار کنم؟ یه سوال اومده گفته اگه یکی مشت بزنه تو چشت چی کار میکنی؟گفتم دستشو میبوسم!!! یه سوال اومده گفته اگه یکی با رکابی اومد تو مجلس عروسی چی کار میکنی؟گفتم خوشگلا باید برقصن!!! دیگه چی بگم که صبرمو نشون بده؟[سوال][شوخی][عینک]

مهشید

آقای کامیار.. درپی درخواست و اعتراضتون پاسخ نامه شمامجددا توسط جمعی ازروانشناسان مجرب کشوربررسی شد نتیجه:وقتی شما این جوری به افرادمسن و سگ وگربه مقیم ساختمان وفعالیت گروه های سیاسی و کارگرخارجی بدبخت و..... گیرمیدید و ازدواج درسن پایین رو تایید میکنید = نبود صبروتحمل پس اعتراض واردنیست سعی کنید حقیقت رو بپذیرید[عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک][نیشخند][نیشخند]

کامیار

اون آخری رو فکر کنم اشتباهی زدم!!! خوب مگه کارگر افغانی خودش خونه زندگی نداره میاد از یارانه ما استفاده میکنه؟ سگ و گربه هم که ساختمونو کثیف میکنن!! به افراد مسن هم که گیر ندادم!!! قبول کنید تستش خیلی استاندارد نیست!! آدم صبر ایوب هم داشته باشه بیشتر از متوسط نصیبش نمیشه!!!

مهشید

تسلیم [سبز][تعجب][ناراحت]من این تست هاروازکتاب "لطفاگوسفندنباشید" میزارم که خیلی تعریفش روشنیده بودم اصلاصبرشماصبرایوب من معذرت می خوام [عینک][گریه][نیشخند][ناراحت] شایدم هم حق باشماباشه نمیدونم [سوال]

کامیار

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]موفق شدم اسم منبع رو بگیرم!!![نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]