اگر شما از اعماق قلبتان تصمیم به انجام کاری بگیرید می توانید آن را انجامبدهید

پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگیمی کرد . او می خواست مزرعه سیب زمینی اش راشخم بزند اما این کار خیلی سختی بود .
تنها پسرش که می توانست به او کمک کند در زندان بود .
پیرمرد نامه ای برایپسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح داد :
پسرعزیزم من حال خوشی ندارم چونامسال نخواهم توانست سیب زمینی بکارم .
من نمی خواهم این مزرعه را از دست بدهم،چون مادرت همیشه زمان کاشت محصول را دوست داشت. من برای کار مزرعه خیلی پیر شده ام. اگر تو اینجا بودی تمام مشکلات من حل می شد.
من می دانم که اگر تو اینجا بودیمزرعه را برای من شخم می زدی .
دوستدار تو پدر
پیرمرد این تلگراف را دریافتکرد :
پدر, به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن , من آنجا اسلحه پنهان کرده ام .
4
صبح فردا 12 نفر از مأموران FBI و افسران پلیس محلی دیده شدند , و تمام مزرعهرا شخم زدند بدون اینکه اسلحه ای پیدا کنند .
پیرمرد بهت زده نامه دیگری بهپسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند ؟
پسرش پاسخ داد: پدر برو و سیب زمینی هایت را بکار، این بهترین کاری بود که از اینجا می توانستمبرایت انجام بدهم .
نتیجه اخلاقی : خدمات وبلاگ نویسان جوان               www.bahar20.sub.ir
هیچ مانعی در دنیا وجود ندارد . اگر شما از اعماق قلبتان تصمیم بهانجام کاری بگیرید می توانید آن را انجام بدهید .مانع ذهن است . نه اینکه شمایا یک فرد، کجا هستید.

/ 5 نظر / 2 بازدید
دکتر آرین

جالب بود!!!!!!

فرهنگ

wow,oh my god,it change me!!!!!!![چشمک]

سعید

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی قشنگ بود.

مهندس علیرضا

خیلی جالب بود.به افتخار خودم[هورا][دست][گل][هورا][دست][گل][هورا][دست][گل][هورا][دست][گل][هورا][دست][گل][هورا][دست][گل][عصبانی][عصبانی]

فائزه

از این مطلب هایی که بعد از خوندنش ادم یه چند لحظه فکر میکنه یعنی تاثیرگذاره [لبخند]