نظرات متفرقه 4

دوستان...

لطف کنید نظرات قشنگتون رو که ربطی بهمطالبدرج شده نداره در این قسمت قرار دهید...با تشکر...

/ 174 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سعید

قضیه 20و21 رو یواشکی در گوشم بگو. تا منم روزشمار رو راه بندازم. یادت باشه آروم بگی تا کسی متوجه نشه[زبان]

کامیار

19-20 روز دیگه بیاید دانشگاه دیگه!!![قهقهه] اما تو رو خدا رعایت کنید.دیگه قبل از مهر نیاید که ما تو زحمت بیافتیم.[گریه][گریه]کسی متوجه نشد که نه؟؟

سعید

8 روز مانده تا ....

سعید

اینم به خاطر کامیار 19-20 روز مانده تا ... ولی ما که اول مهر میایم.

حمید رضا

میگ میگ

سعید

7روز مانده تا ....

حمید رضا

مثل اینکه چند روزیه خبری از بحثهای داغ نیست باید یه فکری کنیم [سبز]

سعید

چه فکری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمدرضا

کیا پاین بریم ارم؟؟؟؟

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]