پست 49

دسته اول : اگرشمامتعلق به این گروه

باشید ...زندگی شما کاملاشکل اجتماعی

داردوبدون دیگران ورابطه باآنها شما تقریبا

مریض خواهید بود برای شماگذراندن وقت

بادیگران یک امر حیاتی است شمابودن در

جاهای شلوغ رادوست دارید ودرهرجمعی

که قراربگیرید آن قدرشلوغ میکنیدتاتوجه

همه رابه خودجلب کنید .شمادربرابر

افسردگی مصونیت کامل دارید

برایتان روزهای سرشارازشادی را آرزو

داریم .................

دسته دوم :  به نظر میرسد زندگی

اجتماعی برای شما دردرجه اول اهمیت

قرارندارد البته این به این معنی نیست که

شما ازمردم متنفرید وفقط دوست ندارید

که همیشه و هرجا اطرافتان پرازافراد نا

اشنا باشد.حتی درشرایطی که غریبه ها

حضوردارند فاصله خودراباآنها حفظ میکنید

امادرمجموع بودن بادیگران رابه تنهایی

ترجیح می دهید هرچند گاهی عکس این

موضوع اتفاق می افتند .

اماسعی کنید ازجاده اعتدال خارج نشوید

دسته سوم : شماعلاقه ی چندانی به

دیگران وارتباط داشتن باآنهاراندارید. شما

هنوزبه مرحله جامعه گریزی نرسیده اید

ولی به نظر میرسد فاصله چندانی با آن

ندارید . شماعلاقه چندانی به جمع ندارید

وبودن بادیگران برایتان کسالت آوراست .

اگراین روش ادامه پیداکند میتواند منجربه

انزوای کامل اجتماعی شماشود.سعی

کنید اول خودوبعددیگران راببخشید آنگاه

شاهد خواهیدبود چقدرراحت می توانید

درجامعه وجمع دیگران حضورپیداکنیدولذت

ببرید.....................

دسته چهارم : شمابه طورکامل ازجامعه و

رفتارهای اجتماعی بیزارهستید .اغلب در

اتاق دربسته خودتان مشغول هستید وبا

تخیلات خودتان سرگرم گفت و گوهای بی

حاصل می باشید . مفاهیمی چون

مهمانی گردش و تفریح بادیگران برایتان

غریب بیگانه ونامفهوم است .تنهایی یگانه

دل مشغولی عزیز شما می باشد حال اگر

این تنهایی منجربه خودآگاهی گرددبازبد

نیست ولی اگرروزبه روز درگرداب دوری

ازاجتماع فروروید  به راستی وبه سرعت

باید فکری برای خود کنید..............

پس زودبجنبید که فردا بسیاردیراست !

/ 37 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فتحی

مرسی گلم[قلب][قلب]

looloo

1-4 2-4 3-1 4-1 5-3- 6-2 7-3 8-4 9-2 10-1

مهشید

مونا جونم شما به دسته ی دوم تعلق داری [گل][گل][گل][گل] دوست جون چراسحرکم پیداست ؟؟؟؟[سوال][سوال] این همه برای اردو تلاش کردی آخرش خودت هم نمیری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

looloo

talasham bekhatere jamavarie bacheha kenare ham bud va bekhatere bacheha va makhsusan dustam badesham ki gofte nemiram goftam chand saati nemiram yani sobh ta saate 11 hatman miresunam khodemuno akhe mikham beram ye jaii ....baghiasho didam bet migam

looloo

rastesh sahar junam tazegia sheitun shode bi man mire tajrish vali alagham behesh bishtar mishe az pish rastesh bash dar tamasam fekrkonam harruz be web sar bezane vali ziad nazar nemizare khob shaiad bacham nazar nadare[تعجب][تعجب]

نگار

مرسی دوست جونم

حمید رضا

1)4 2)2 3)3 4)2,3 5)1 6)1 7)1 891 9)2 10)2

مهشید

آقای مددی اول اقتدارو تداوم بردهاتون رو به شما تیمتون ودانشگاه تبریک میگم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]دوم جواب تستاتون یه جورتست هوش بود[نیشخند]بافرض اینکه سوال 8 رو 1 جواب داده باشید به دسته ی اول تعلق دارید .....[گل][گل]ممنون ازشرکتتون

مصطفی

1)4 2)3 3)3 4)3 5)3 6)1 7)1 8)4 9)4 10)2

مهشید

آقای غفاری ضمن عذرخواهی به خاطر تاخیر درجواب تست هاتون باید بگم شما هم به دسته ی اول تعلق دارید [گل]ممنون ازشما به خاطرشرکت درتست