سخنان ناب 5

سخنان ناب (به یادنویسنده پست سخنان ناب وبه نیابت ازایشون)

*** اگرمعنای خوشبختی آسایش جسم وبی خیالی است ,پس خوشبخت ترین موجودروی زمین یک گاوهلندی است !!!

*** نامم راپدرم انتخاب کرد,نام خانوادگی ام را اجدادم ,اجازه دهید راهم راخودم انتخاب کنم .

***به خاطرگذشته کلاهت رابرداریعنی "پوزش" وبرای آینده کتت راازتن درآور یعنی "تلاش"

عقل بی عاطفه خطرناک است وعاطفه بدون عقل قابل نیست ,آدم کامل آن است که هم عقل دارد وهم عاطفه .

***عشق ازعمق خودباخبرنمی شودمگردر لحظه ی جدایی .

*** وقتی با انگشت به سوی کسی اشاره میکنید واورامورد انتقادقرارمیدهید سه انگشت دیگربه سوی خودتان است .

*** انسان های بزرگ 2دل دارند :

1-دلی که دردمیکشد وپنهان است

2-دلی که می خنددوآشکاراست.

*** ناراحتی هایتان رابرشن وماسه بنویسید ودستاوردهایتان رابرسرمزار.

    

/ 41 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کامیار

من اصلا آمادگی دیدن این چیزا رو ندارم تازه جنم به این نیست که به چیزای دیگس.....[عینک]

دکتر آرین

[لبخند]خیلی ممنون خانوم فتحی[گل] بازم ممنونم

سعید

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

سعید

بچه ها یه خبر خیلی خوب من امروز بالاخره با زحمت فراوان تونستم قول برگشتن رو از حمید بگیرم. پس[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

سعید

سعید

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

سعید

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

سعید

حالا به افتخار حمید تو کل پست های موجود هورا میکشم.

سعید

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

سعید

12 روز مانده تا ....