ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

همزمان با چهلمین سال تاسیس مهندسی صنایع در ایران و یکصدمین سال آن در جهان

٣٠بهمن-١اسفند در تهران

ارایه ٢۴ سخنرانی

برگزاری ١٠ کارگاه آموزشی

ارایه ی ١٠ تجربه ی عملی در حوزه مهندسی صنایع

اعطای گواهی نامه ی آموزشی از سوی دانشگاه صنعتی شریف

برای کسب اطلاعات بشتر www.iiec2009.com

خیلی خوبه نه؟؟؟؟!!!!

ولی مبلغ شرکت در کنفرانس 1٣0000تومنه!!!(البته برای قشر دانشجو گریه)

/ 4 نظر / 4 بازدید
ِآرین

خوب نمی شرکتیم!!!![قهقهه]

فرهنگ

یه پیشنهاد عملی دارم. چطوره 10 نفر نفری 13 تومن بدین به من .من میرم و میام برای اون 10 نفر تعریف (فقط اون 10 نفر)تعریف میکنم.[چشمک]

محمد باقر

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع[سوال] اینجا که می گی سینما ست یا ...[سوال] [سوال]

M**J

[گل]