پست 33

داستان کوتاه .................

زنی با لباسهای کهنه و مندرس، و نگاهی مغموم وارد خواروبار فروشی محله شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی خواروبار به او بدهد. به نرمی گفت شوهرش بیمار است و نمیتواند کار کند و شش بچه شان بی غذا مانده اند.

خواربار فروش  با بی اعتنایی، محلش نگذاشت و با حالت بدی خواست او را بیرون کند.

زن نیازمند، در حالی که اصرار میکرد گفت آقا شما را به خدا به محض این که بتوانم پول تان را می آورم

خواربار فروش  گفت نسیه نمی دهد

مشتری دیگری که کنار پیشخوان ایستاده بود و گفت و گوی آن دو را میشنید به مغازه دار گفت

ببین خانم چه می خواهد، خرید این خانم با من

خواربار فروش با اکراه گفت: لازم نیست، خودم میدهم. لیست خریدت کو؟

زن گفت: اینجاست

" لیست را بگذار روی ترازو. به اندازه وزنش، هر چه خواستی ببر."

زن با خجالت یک لحظه مکث کرد، از کیفش تکه کاغذی در ‏آورد، و چیزی رویش نوشت و ‏‏آن را روی کفه ترازو گذاشت. همه با تعجب دیدند کفه ی ترازو پایین رفت

خواروبار فروش باورش نشد. مشتری از سر رضایت خندید

مغازه دار با ناباوری شروع به گذاشتن جنس در کفه ی ترازو کرد. کفه ی ترازو برابر نشد، آن قدر چیز گذاشت تا کفه ها برابر شدند

در این وقت خواروبار فروش با تعجب و دل خوری تکه کاغذ را برداشت ببیند روی آن چه نوشته شده است

کاغذ، لیست خرید نبود، دعای زن بود که نوشته بود:" ای خدای عزیزم، تو از نیاز من با خبری، خودت آن را بر آورده کن "

مغازه دار با بهت جنس ها را به زن داد و همان جا ساکت و متحیر خشکش زد

زن خداحافظی کرد و رفت

فقط اوست که میداند وزن دعای پاک و خالص چه قدر است

/ 6 نظر / 2 بازدید
شیوا

خیلی زیبا بود. چیزی که در کشور ما زیاد است. به منم سر بزنید

فتحی

داستان قشنگی بود مخصوصا نتیجه گیری آخرش[لبخند][لبخند][لبخند]

سارا

خیلی قشنگ بود...[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

looloo

kheili naz bud.alan ke daram baratun minevisam ashk tu chesham halghe zade [گریه][گریه][گریه][گریه] nabab bache shodia mano gerye vali kolan kheili ghashang bud.mamnun az matnaye ghashangetun

کامیار

خوب بود!اما نه تا این حد که زار بزنم!

اگرتنهاترين تنهاهاشوم بازخداهست، اوجانشين همه نداشتن هاست. رحماني